9 december 2023

Rikcompetitie

EEN-EN-VEERTIGSTE WINTERAVOND RIKCOMPETITIE 2023 – 2024

Afgelopen jaren werd de rikcompetitie geleid door Bert van Oosterom en Chris Saris. Beide heren hadden aan het einde van de vorige competitie te kennen gegeven het stokje graag te willen overdragen. Vanaf dit seizoen gaat Peter Vogels dit overnemen. Wij willen graag beide heren bedanken voor hun inzet, die soms wel eens tijdrovend was. Nu het weer augustus is, is het dus tijd om ons voor te bereiden op de een-en-veertigste

Winteravond Rikcompetitie

Rikliefhebbers van de buurtvereniging kunnen zich weer opgeven.

Ieder jaar vallen er helaas leden af en komen er bijna geen nieuwe rikkers bij. De meeste van de huidige deelnemers willen de competitie graag voortzetten en dat willen wij ook, maar dan hebben we wel deelnemers nodig. Om de competitie nieuw leven in te blazen, richten wij ons dan ook vooral tot buurtgenoten, die de kennis van het rikken wel in huis hebben, maar zich nog niet eerder hebben aangemeld om eens te proeven aan deze gezellige avonden, jong en oud is welkom. Zo leert u ook nog eens uw buurtgenoten op een ongedwongen manier kennen. U hoeft echt geen top-rikker te zijn en er is altijd wel samen uit te komen om één avond in de maand af te spreken. Meld u aan en later zult u zeggen……dit had ik eerder moeten doen! De rikcompetitie start in oktober en eindigt eind maart en staat bekend om de gezellige maandelijkse kaartavondjes met en bij buurtgenoten. Natuurlijk wordt op die avonden op een sportieve manier gekaart om de punten, maar de gezelligheid staat altijd voorop. Het winnen van de maandprijs, de competitie of een van de tien geldprijzen is natuurlijk mooi meegenomen.

Het indeelschema is zodanig opgesteld dat u iedere keer weer met andere buurtgenoten kaart, afhankelijk van het aantal deelnemers. We doen ons best!

Geef eventueel aan op welke avond van de week u beslist niet kunt kaarten, maar beperk dit tot één avond in de week!

Om in oktober met de competitie te kunnen starten is het beslist noodzakelijk dat u de opgavestrook (elders in dit krantje) invult en uiterlijk ZATERDAG 9 SEPTEMBER inlevert bij Peter Vogels, Anjerstraat 34 . U kunt zich ook aanmelden door een mail met alle gegevens, die op het aanmeldformulier gevraagd worden, te sturen naar petervogels@kpnmail.nl. Vóór 1 oktober ontvangt u, indien mogelijk per e-mail, een lijst met de adressen van alle deelnemers, het wedstrijdschema, het rikreglement, de wedstrijdformulieren en verdere informatie.

Speciaal voor de nieuwkomers van de buurtvereniging, die nog niet precies weten hoe een en ander in zijn werk gaat, volgt hieronder een korte uitleg:

  1. We rikken van oktober 2023 tot en met maart 2024 éénmaal per maand bij één van de deelnemers thuis.
  2. Op het wedstrijdschema zijn per maand alle deelnemers (in groepen van 4 spelers) aangegeven. Degene die in de betreffende maand onderstreept bovenaan staat, nodigt de andere drie medespelers tijdig uit om bij hem/haar thuis te komen kaarten. Iedere deelnemer speelt minimaal 1 keer en maximaal 2 keer thuis en een echtpaar 3 keer.
  3. Per avond worden 2 series van 20 spelletjes Voor de totaalscore telt alleen het positieve saldo van de speler. Een negatief seriesaldo is dus nul punten.
  4. Iedere maand verdient de kaart(st)er met de hoogste score een waardebon van €10,00 te besteden bij “Het Italiaans Huis”, Heuvelplein 1.
  5. Op de eerste kaartavond in oktober betaalt iedere medespeler € 3,00 (het inschrijfgeld) aan de gastvrouw/gastheer. Deze levert de uitslag plus € 12,00 in bij Peter Vogels, Anjerstraat 34. Zo ook alle andere maanduitslagen..
  6. Na afloop van de competitie is degene met de meeste punten winnaar van het WAC en ontvangt de wisselbeker plus een geldprijs van € 25,00. Verder zijn er nog negen geldprijzen (van € 22,50 aflopend tot € 2,50) te verdienen.
  7. In “Samenspel” en op de website (www.buurtverenigingdeeendracht.nl) wordt iedereen maandelijks op de hoogte gehouden van de uitslag en tussenstand.

Mocht nog iets niet helemaal duidelijk zijn, bel dan naar Peter Vogels, Anjerstraat 34