Rikcompetitie

ZEVEN-EN-DERTIGSTE WINTERAVOND RIKCOMPETITIE 2018 – 2019

Het is weer augustus, dus tijd voor de rikliefhebbers van de buurtvereniging om zich weer op te geven voor de
Winteravond Rikcompetitie
De rikcompetitie start in oktober en eindigt eind maart en staat nu al meer dan 35 jaar bekend om de gezellige maandelijkse kaartavondjes met en bij buurtgenoten. Natuurlijk wordt op die avonden op een sportieve manier gekaart om de punten, maar de gezelligheid staat altijd voorop. Het winnen van de maandprijs, de competitie of een van de tien geldprijzen is natuurlijk mooi meegenomen.
Het indeelschema is zodanig opgesteld dat u iedere keer weer met andere buurtgenoten kaart. We doen ook ons best om persoonlijke wensen in te passen, bijvoorbeeld kaarten met of bij wie hebt u dat nog nooit heeft gedaan! Schroom niet om dit op de opgavenstrook te vermelden.
Geef ook aan op welke avond van de week u beslist niet kunt kaarten, maar beperk dit tot één avond in de week!
Om in oktober met de competitie te kunnen starten is het beslist noodzakelijk dat u de op-gavestrook (elders in dit krantje) invult en uiterlijk ZATERDAG 15 september inlevert bij Bert van Oosterom, Hugo Thijssensplein 2 B (telefoon 450064). Nog vóór 1 oktober ontvangt u dan een lijst met de adressen van alle deelnemers, het wedstrijdschema, het rikreglement, de wedstrijdformulieren en verdere informatie.
Speciaal voor de nieuwkomers van de buurtvereniging, die nog niet precies weten hoe een en ander in zijn werk gaat, volgt hieronder een korte uitleg:
1. We rikken van oktober 2018 tot en met maart 2019 éénmaal per maand bij één van de deelnemers thuis.
2. Op het wedstrijdschema zijn per maand alle deelnemers (in groepen van 4 spelers) aangegeven. Degene die in de betreffende maand onderstreept bovenaan staat, no-digt de andere drie      medespelers tijdig uit om bij hem/haar thuis te komen kaarten. Iedere deelnemer speelt minimaal 1 keer en maximaal 2 keer thuis en een echtpaar 3 keer.
3. Per avond worden 2 series van 20 spelletjes gespeeld. Voor de totaalscore telt alleen het positieve saldo van de speler. Een negatief seriesaldo is dus nul punten.
4. Iedere maand verdient de kaart(st)er met de hoogste score een waardebon van € 10,00 te besteden bij “Het Italiaans Huis”, Heuvelplein 1.
5. Op de eerste kaartavond in oktober betaalt iedere medespeler € 3,00 (het inschrijf-geld) aan de gastvrouw/gastheer. Deze levert de uitslag plus € 12,00 in bij Bert van Oosterom, Hugo Thijssensplein 2 B. Alle maanduitslagen dienen bij Bert te worden ingeleverd.
6. Na afloop van de competitie is degene met de meeste punten winnaar van het WAC en ontvangt de wisselbeker plus een geldprijs van € 25,00. Verder zijn er nog negen geldprijzen (van € 22,50 aflopend tot € 2.50) te verdienen.
7. In “Samenspel” en op de website (www.buurtverenigingdeeendracht.nl) wordt iedereen maandelijks op de hoogte gehouden van de uitslag en tussenstand.
Mocht nog iets niet helemaal duidelijk zijn, bel dan naar Bert van Oosterom, Hugo Thijssensplein 2 B, tel. 450064 of naar Chris Saris tel. 06-24390209.