Lotto

Lotto Juli 2019

6-7 A. v. Lankveld, N. v.d. Wielen                                          41

13-7 K. Struik, W. Peeters, H. v.d. Heuvel                               42

20-7 M. Rense, T. v.d. Weijst                                                30

27-7 G. v.d. Elsen, M. Moors, N. Staals                                   34

Lotto juni 2019

1-6 H. Stofberg, R. Swinkels, P. Merks                                   9

8-6 W. de Groot, J. Duff, W. v.d. Heuvel, S. Bevers                   25

15-6 M. Penninx                                                                  45

22-6 A. Boschman, J. v.d. Vossenberg, P. v.d. Graef                 43

29-6 C. Kuypers, L. v. Teeffelen, P. v. Bree, P. Kuipers              8