25 mei 2024

Buurt WhatsApp-groep voor de Eendracht

Enkele buurtgenoten hebben het initiatief genomen om in onze buurt een buurt WhatsApp-groep op te zetten.

Met deze groep willen we zorgen dat onze wijk een fijne en veilige wijk blijft. We werken samen met de politie en gemeente.

In de WhatsApp-groep kunnen meldingen worden gedaan en staan we snel met elkaar in contact. De Coördinator van de groep kan indien nodig direct contact leggen met de wijkagent of gemeente.

Voorbeeld:

U ziet een persoon over de schutting gluren bij iemand in de buurt en u vertrouwt het niet. Dan meldt u dit in de WhatsApp-groep met eventueel kenmerken van de persoon.

Iedereen in groep leest dit en kan mee uitkijken naar de persoon. De Coördinator zal daarnaast contact leggen met de wijkagent om melding te maken van de verdachte situatie.

Bent u geïnteresseerd om mee te doen? O ja dit geld ook voor bewoners die geen lid zijn van de buurtvereniging

Meld u dan aan via het strookje. achterin het Samenspel of stuur een email naar dewit61@ziggo.nl (vermeld in de mail uw naam en adres).

Bij voldoende belangstelling organiseren we een informatieavond in de Schuurherd, waarbij de wijkagent, de gemeente vertegenwoordiger en mogelijk de coördinator van 1 van de al bestaande buurt WhatsApp-groepen aanwezig zullen zijn.

Met vriendelijke groet,

Eric de Wit