Bestuur en Medewerkers

Bestuur:

Mari Vereijken – Voorzitter

Email, vereijkenmari@gmail.com

Petra Bekx – Secretaris                                   

Email, petra_bekx@upcmail.nl

Franca Stofberg – Penningmeester

Email, famstofberg@onsbrabantnet.nl

Riekie van Lier – Lid                                     

Email, c.lier9@upcmail.nl

– Lid

Email,

Antoinette van de Ven – Lid                      

Email, antoinette.v.d.ven-leenders@live.nl

Patrick van Ham – Lid

Email, pphvanham14478@gmail.com

Medewerkers:

Franca Stofberg – Bestuurlijk verantwoordelijk lotto

Tiny van Esch – Medewerker lotto

Piet van de Graef – Medewerker lotto

Fré Rense – Redactie

Email, samenspel79@hotmail.com

Peter Bust – Redactie

Email, samenspel79@hotmail.com

Bank:

Rabobank Beek en Donk

Rekeningnummer: NL17RABO0105021164

 

Internetpagina:

www.buurtverenigingdeeendracht.nl

Aanleveren van informatie                    Email, de-eendracht79@outlook.com